Endüstriyel Kapılarda BF101 Boy Fotoseli UYGULAMASI
Otomatik Soğuk Oda Kapılarında, endüstriyel otomatik kapılarda geçişler sık ve endüstriyel fabrika ortamında iş güvenliğinin önemi olan yerlerde ışık perdesi kullanımı çok kritiktir. BF101 Boy fotoseli ile 1800 mm boyunda tarama yapılarak güvenlik tam olarak sağlanabilmektedir. Kapılarda geçişler gerçekleştirilirken forklift, makas gibi endüstriyel araçların kullanılması dolayısı ile tek bir noktadan veya iki noktadan alan taraması yeterli olamayabilir. Özellikle açılıp kapanan kapı hızlı ise kullanıcıların kol, bacak ve kafa gibi uzuvlarının korunması da daha sık noktalardan taranarak BF101 Işık perdesi kullanılarak sağlanmalıdır.

BF101 Boy fotoseli ile tüm endüstriyel kapılar daha güvenilir ve daha kararlı çalışmaktadır. Reflektörlü fotosellerin reflektör kısmında yaşanabilecek buğulanma problemi, noktasal fotosellerde de kullanım açısından daha az güvenli olduğundan ışık perdesi kullanılması gereklidir.