Endüstriyel Kapılarda BF101 Boy Fotoseli UYGULAMASI

Otomatik Soğuk Oda Kapılarındaendüstriyel otomatik kapılarda geçişler sık ve endüstriyel fabrika ortamında iş güvenliğininönemi olan yerlerde ışık perdesi kullanımı çok kritiktir. BF101 Boy fotoseli ile 1800 mm boyunda tarama yapılarak güvenlik tam olarak sağlanabilmektedir. Kapılarda geçişler yapılırken forklift, makas gibi endüstriyel araçların kullanılması dolayısıyla tek bir noktadan veya iki noktadan alan taraması yeterli olamayabilir. Özellikle açılıp kapanan kapı hızlı ise kullanıcıların kol, bacak ve kafa gibi uzuvlarının korunması da daha sık noktalardan taranarak BF101 Işık perdesi kullanılarak sağlanmalıdır.

BF101 Boy fotoseli ile tüm endüstriyel kapılar daha güvenli ve daha kararlı çalışmaktadır. Reflektörlü fotosellerin reflektör kısmında yaşanabilecek buğulanma problemi, noktasal fotosellerde de kullanım açısından daha az güvenli olduğundan ışık perdesi kullanılması gereklidir.